IST Plan, vurdering, fravær - opplæringsvideoer


Nedenfor finner du lenker til opplæringsvideoer for ulike roller i systemet. Det benyttes ikke lyd på videoene.
Se helt nederst på siden for avspillingstips.

Lærer

Fravær

Vurdering

Generelt

Elev

Foresatte

Skoleadministrator

Generelt

Manualer (PDF-format)

Merk!
Videoene er publisert i wmv/mp4 format og støttes f.eks. av Windows Media Player, WinAmp m.fl.

Vi kan også anbefale VLC-media player som finnes i en versjon både for PC og Mac.
Denne er gratis og støtter veldig mange ulike formater for bilde og lyd.

VLC for Windows
VLC for Mac2016 © IST AS

Logo